Pozor na chyby při nošení kontaktních čoček

By 26. září 2017Nezařazené

Kontaktní čočky jsou skvělým prostředkem k tomu, jak se spokojeně pohybovat, aniž byste se museli strachovat, že vám spadnou brýle. I při jejich nošení je však potřeba dodržovat určité zásady. Jinak se totiž může stát, že si zrak poškodíte. Jaké jsou nejčastější chyby při jejich nošení?

 

Základem jsou čisté ruce

Nejčastějším problémem při manipulaci s čočkami bývají špatně nebo vůbec umyté ruce. Nemělo by se  podceňovat ani jejich řádné usušení. Je prokázáno, že umytí rukou pod tekoucí vodou v kombinaci s mýdlem sníží počet bakterií až o 92 %.

Voda není zcela sterilní a nacházejí se v ní patogenní mikroorganismy. Zcela vhodným místem pro aplikaci tedy není koupelna. Jedná se o teplé a vlhké prostředí, přispívající k rozmnožování mikroorganismů a bakterií.

Čočky při sportování

Čočky jsou často využívány pro sportovní aktivity. I zde existují určitá úskalí. Zejména při plavání a lyžování. V bazénu mohou měkké kontaktní čočky vlivem absorpce chlóru měnit barvu a dráždit tkáně oka. Nejzávažnější je riziko kontaminace patogenními organismy. Řešením je nošení dioptrických plaveckých brýlí, nebo jednodenních čoček v kombinaci s plaveckými brýlemi. Použité kontaktní čočky je nutné po plavání ihned vyhodit.

Při lyžování jsou kontaktní čočky vlivem větru a chladu dehydratovány. Je nutné si zrak chránit lyžařskými brýlemi.

 

Dokonalé čištění

Pravidelné čištění kontaktních čoček snižuje počet mikroorganismů. Je tedy naprosto nezbytnou součástí nošení čoček. Nestačí však čočky pouze oplachovat roztokem. Je vhodné zkombinovat tuto činnost i s mechanickým mnutím čočky v dlani. Odstraníme tím lipidy, proteiny a nerozpustné anorganické usazeniny z povrchu čočky. I v tomto případě samozřejmě musíme dbát na důkladnou čistotu rukou a umýt je mýdlem pod tekoucí vodou.

Správná péče o pouzdro na čočky

Po každém nasazení čoček bychom neměli zapomínat na opláchnutí pouzdra roztokem a vysušení. V žádném případě ale k tomuto účelu nepoužíváme vodu z vodovodní sítě, u které nelze zajistit sterilitu. Voda obsahuje vápník, chlór i jemné kovové částečky uvolňující se z potrubí. Hrozí i kontaminace prvokem akantamébou, což může v extrémních případech vést až ke slepotě. Uvádí se i případy, kdy nositelé používali ke zvlhčení čoček sliny, v tomto případě však platí totéž, co pro vodu z vodovodu, tedy v žádném případě takto nepostupovat.

Chyby při ukládání kontaktních čoček

Někteří nositelé nechávají po nasazení čoček roztok v pouzdře, místo aby jej vylili, pouzdro vyčistili roztokem na kontaktní čočky a osušili. Večer opět ukládají čočky do stejného roztoku. Takový postup je v zásadě chybný, vede ke ztrátě dezinfekčního účinku roztoku a následné kontaminaci čoček. Většina odborníků také doporučuje měnit i samotné pouzdro s každým novým balením roztoku.

Účinná doba roztoku se liší dle zvoleného typu. Minimální doba uložení čočky v pouzdře s roztokem pro její důkladné vyčištění je udávána cca 6 hodin. Nejvhodnější postup je vždy uveden v příbalovém letáku, měli bychom se řídit dle pokynů výrobce roztoku. Množství roztoku v pouzdře by mělo být takové, aby čočka byla zcela ponořena, její vystavení vzduchu totiž vede k dehydrataci, což způsobí změnu jejího tvaru a tuhnutí. K těmto změnám dochází již po jedné minutě.

 

Co určitě nedělat

Dalšími chybami může být také používání čoček během nemoci, vzájemné půjčování čoček, použití čoček po datu jejich exspirace, kontaminace kosmetickými přípravky a nasazování čoček, které spadly na zem.

Závěrem je tedy možno říct, že pouze správnou péčí o kontaktní čočky nositel předejde jejich možnému znehodnocení a zdravotním komplikacím.

 

shockworks

Author shockworks

More posts by shockworks

Join the discussion One Comment

Leave a Reply to A WordPress Commenter Cancel Reply